close

Door de DERTEC-website te bezoeken en te raadplegen, accepteert u de volgende voorwaarden zonder beperkingen of uitzonderingen. Daarom is uw toegang tot de DERTEC-site onderworpen aan deze algemene voorwaarden en alle wetten die daarop van toepassing zijn.

 

Copyright© 2008 DERTEC Voorhout BV (NL)

Alle informatie op de DERTEC-website is auteursrechtelijk beschermd. U mag de informatie, tekst, foto's en bestanden op deze site alleen gebruiken voor zakelijke, niet-commerciële doeleinden. U mag de informatie die u van de website hebt verkregen, geheel of gedeeltelijk niet reproduceren, aanpassen of verzenden. Het is ook verboden om zonder voorafgaande toestemming van DERTEC BV toestemming te geven aan derden om delen van de website te gebruiken voor publicatie of reproductie.

 

Alle handelsmerken en logo's die op de DERTEC-website verschijnen, zijn eigendom van DERTEC of worden door DERTEC op deze site gebruikt met toestemming van de rechtmatige eigenaren. Ze mogen niet worden gebruikt, gedownload, gekopieerd of verspreid zonder schriftelijke toestemming van DERTEC of de derde partij, zoals van toepassing.

 

De DERTEC-website kan hyperlinks bevatten naar andere sites die op geen enkele manier met DERTEC zijn verbonden. DERTEC biedt geen enkele garantie met betrekking tot de juistheid, volledigheid of authenticiteit van de informatie die beschikbaar wordt gesteld via een dergelijke hyperlink of op enige andere website. De risico's verbonden aan het bezoeken van dergelijke gelinkte websites worden volledig gedragen door de bezoeker.

 

Hoewel DERTEC alles in het werk stelt om nauwkeurige informatie te verstrekken, kan de juistheid van de informatie op deze site niet worden gegarandeerd. DERTEC wijst alle verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid af voor de juistheid, volledigheid en authenticiteit van de informatie. Deze site en de inhoud ervan worden geleverd zoals ze zijn, zonder enige expliciete of impliciete garantie.

 

DERTEC wijst uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid af voor directe, indirecte, incidentele of speciale schade die voortvloeit uit of op enigerlei wijze verband houdt met uw toegang tot of gebruik van de DERTEC-site, inclusief maar niet beperkt tot verlies of schade veroorzaakt door computervirussen of het gebruik van de informatie op de DERTEC-site.

 

Alle persoonlijke informatie die u via de DERTEC-website aan DERTEC toevertrouwt, zal door DERTEC worden gebruikt om haar diensten op u af te stemmen. DERTEC stelt alles in het werk om het verzamelen, verzenden en opslaan van persoonlijke gegevens te beschermen, in overeenstemming met de aard van dergelijke informatie. DERTEC zal uw persoonlijke gegevens niet zonder uw toestemming aan of met derden verkopen of uitwisselen.

 

DERTEC behoudt zich het recht voor om dit beleid op elk moment te herzien in het belang van de zakelijke activiteiten en nodigt de bezoeker uit om deze pagina af en toe te raadplegen om te controleren of er iets is veranderd.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met DERTEC BV.
Tel. 0031 (0) 714092409 Email: info@dertec.com

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input