close

Belangrijke informatie over de beschermingsklassen (IP) van elektrische aandrijvingen in de voedingsmiddelenindustrie.

De toenemende vraag naar IP69(K) is begrijpelijk. Deze behoefte komt in de praktijk voort uit een gebrek aan kennis en uit een gebrek aan de juiste afdichtingen. ( afdichtingen of systemen die geschikt zijn om water en verontreinigingen buiten te houden). De heersende gedachte dat IP69(K) beter is dan IP66, IP67 of IP68 is een wijdverbreid misverstand en kan worden teruggevoerd op het simpele feit dat alleen de waarde van het getal “ 69 “ hoger is dan 66, 67 en 68.

 

IP67, IP68 en IP69 betekenen automatisch dat de producten onder alle omstandigheden waterdicht zijn. Deze IP-classificaties hebben betrekking op hoe producten worden getest en hoe goed ze bestand zijn tegen binnendringingstesten met betrekking tot stof, vuil, water, lichaamsdelen, vreemde voorwerpen, enz. Om een goede keuze te maken is eerst kennis vereist van de diverse coderingen en test methodes. Met die kennis kan vervolgens de IP classificatie bepaald worden die past bij de specifieke toepassing. Gebaseerd op de normen kan bijvoorbeeld een IP69 geclassificeerd product wel tegen hogedruk reiniging maar is deze niet geschikt voor ondergedompeld gebruik. Andersom kan een IP67 geclassificeerd product bijvoorbeeld wel ( beperkt) onderwater toegepast worden maar is deze niet geschikt voor reiniging onder hoge druk. Het is dus van groot belang de werking van de norm en de testen in combinatie met de toepassing te begrijpen en vervolgens correct toe te passen.

 

Let op:Tijdens de testprocedures zijn de aandrijvingen niet elektrisch verbonden en niet belast. De eigen temperatuur van de aandrijving is gelijk aan de omgevingstemperatuur in de testruimte. Het is niets meer of minder dan een fysieke test op de gebruikte onderdelen. De producten slechts in één positie getest, welke kan verschillen van het beoogde gebruik.

 

Producten met een IP69K-classificatie ondergaan een reeks uitdagende tests om ervoor te zorgen dat ze voldoende bescherming bieden tegen het reinigen met water onder hoge druk en hoge temperaturen. De waterpenetratietesten worden uitgevoerd door het product op een draaitafel te plaatsen met een rotatiesnelheid van 5 +/- 1 omwentelingen per minuut. Het product wordt vervolgens getest door op korte afstand (100 tot 150 mm) water te sproeien met een hoeveelheid van ongeveer 14-16 liter water per minuut. en een waterdruk tussen de 80 en 100 bar bij een temperatuur van 80 ° C. Slechts 30 Seconden zijn dus voldoende om aan deze IP69 test te voldoen.

 

Het mag duidelijk zijn dat dit in de dagelijkse praktijk vrijwel altijd anders verloopt. IP69 is dan ook slechts een test en houd niet in dat het geteste product in de praktijk altijd voldoet. Het is derhalve van groot belang dat er per situatie goed gekeken wordt naar de werkelijke omstandigheden die van invloed zijn op de werking van het product. Denk hierbij vooral aan de montagepositie in combinatie met de afdichtingen.

 

ip69k test

 

Met respect voor de bestaande normen heeft de eindgebruiker uiteindelijk maar één wens: Men wil een aandrijving die tijdens gebruik en reiniging voldoende beschermd is tegen het binnendringen van vocht en vuil.

 

De meeste aandrijvingen in de voedingsmiddelenindustrie worden niet onder water / ondergedompeld gebruikt en het daadwerkelijke gebruik is een combinatie van druppelend water uit de productielijnen en hogedrukreiniging tijdens stilstand na productie.

 

Alleen voor situaties met druppelend water kan de IP66-classificatie geschikt zijn, maar in veel gevallen wijkt de feitelijke situatie af van de ideale IP-testomstandigheden.

 

Tijdens de IP-test zijn de aandrijvingen nauwelijks warmer dan de omgevingstemperatuur. Tijdens het daadwerkelijke gebruik hebben de aandrijvingen een veel hogere eigen en oppervlaktetemperatuur. Het is daarom raadzaam om de aandrijvingen voor het reinigen eerst te laten afkoelen. In de praktijk worden de meeste aandrijvingen echter kort na stilstand schoongemaakt. Het enorme temperatuurverschil dat dan optreedt, soms tot wel 70 graden C verschil, zorgt voor aanzuiging van water en vochtvorming (condens) in de behuizingen.

 

Deze praktijk omstandigheden wijken af van de bestaande IP-testnormen. Als gevolg hiervan kan worden gezegd dat de IP norm voor deze producten niet goed toegepast kan worden of onjuist is. Eigenlijk kan worden gezegd dat de IP-test niet geschikt is voor drives in roestvaststaal….

 

De eigenschappen van RVS-motor reductoren verschillen van statische producten. Houd er rekening mee dat de aandrijvingen tijdens gebruik warmer zijn dan tijdens de testcyclus. Een groot deel van de lekkages die ontstaan zijn het gevolg van deze temperatuurverschillen en worden dan "ten onrechte", bij gebrek aan beter toch onder de IP-norm geplaatst.

 

Tijdens het afspuiten en reinigen van de aandrijvingen daalt de interne druk in de aandrijving. Door dit drukverschil wordt vocht aangezogen in de aandrijving.

 

Het voldoen aan IP66, 67 of 69 verhindert niet het aanzuigen van water als gevolg van luchtdrukverschillen. IP69 helpt het binnendringen van water door hogedrukreiniging te voorkomen, maar volgens de toepasselijke norm slechts voor een korte periode van slechts 30 seconden….en in laboratorium omgeving.

 

Dertec Signature Line Drives hebben een combinatie van IP67 en IP69. Hogedrukreiniging volgens IP69 norm, waterdruppelend over de aandrijving of motor volgens IP67. We raden echter af om de DERTEC-aandrijvingen onder water te gebruiken.

pooled motorMotoras verticaal omhooggericht

 

Opmerking: Aandrijvingen die draaien met de uitgaande as verticaal omhoog kunnen van een IP69-classificatie worden voorzien, maar hebben extra aandacht nodig voor de afdichtingen. Zelfs met een gecombineerde IP67 / IP69 aanduidingen kunnen we deze montagepositie niet zonder extra maatregelen garanderen.

 

Dertec biedt verschillende oplossingen voor motoren waarbij de aandrijfas verticaal wordt gebruikt. Neem a.u.b. contact op met Dertec om de voor U passende afdichting te selecteren.

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input